Kaleb McGary Authentic Jersey  VX Shop Chiang Mai | อาหารเสริมสำหรับผู้ออกกำลังกาย
MEGA MASS XTREME 1350

Vita Xtrong

MEGA MASS XTREME 13503.3LB

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

MEGA MASS XTREME 1350

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

- ให้พลังงานสูงถึง 1350 kcal ต่อ serving!!
- โปรตีนแท้ สูงถึง 70+ กรัม No Amino Spiking และ มีคาร์โบไฮเดรต คุณภาพทั้งแบบย่อยไว กลาง และช้า รวมถึง 255 กรัม ต่อ Serving
- มีไขมันที่ดีช่วยลดการอักเสบ เร่งการฟื้นตัว ช่วยดูดซึมวิตามินบางชนิด และช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน
- รวมวิตามิน และแร่ธาตุ กว่า 20 ชนิด ที่ร่างกายต้องการ เพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย และเร่งการฟื้นตัว

เหมาะสำหรับ

- ต้องการเพิ่มน้ำหนักแบบ HARDCORE!! แต่เป็นคนผอมมากๆ แบบกุ้งแห้ง ไม่มีไขมันสะสม ข้อมือเล็กมากๆ และไม่มีพุงเลย (น้ำหนัก < ส่วนสูง - 105)
- ต้องการเพิ่มน้ำหนัก แต่กินเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่ขึ้น ระบบเผาผลาญดีมากๆ หรือมีกิจกรรม/กีฬา ที่ใช้พลังงานเยอะมากๆ
- นักเพาะกาย หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์สูงในการออกกำลังกาย ที่ต้องการเพิ่มน้ำหนัก/เพิ่มพลังงาน และเข้าใจการคำนวณสารอาหารเป็นอย่างดี

MEGA MASS XTREME 1350

Vita Xtrong

MEGA MASS XTREME 13506LB

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

MEGA MASS XTREME 1350

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

- ให้พลังงานสูงถึง 1350 kcal ต่อ serving!!
- โปรตีนแท้ สูงถึง 70+ กรัม No Amino Spiking และ มีคาร์โบไฮเดรต คุณภาพทั้งแบบย่อยไว กลาง และช้า รวมถึง 255 กรัม ต่อ Serving
- มีไขมันที่ดีช่วยลดการอักเสบ เร่งการฟื้นตัว ช่วยดูดซึมวิตามินบางชนิด และช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน
- รวมวิตามิน และแร่ธาตุ กว่า 20 ชนิด ที่ร่างกายต้องการ เพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย และเร่งการฟื้นตัว

เหมาะสำหรับ

- ต้องการเพิ่มน้ำหนักแบบ HARDCORE!! แต่เป็นคนผอมมากๆ แบบกุ้งแห้ง ไม่มีไขมันสะสม ข้อมือเล็กมากๆ และไม่มีพุงเลย (น้ำหนัก < ส่วนสูง - 105)
- ต้องการเพิ่มน้ำหนัก แต่กินเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่ขึ้น ระบบเผาผลาญดีมากๆ หรือมีกิจกรรม/กีฬา ที่ใช้พลังงานเยอะมากๆ
- นักเพาะกาย หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์สูงในการออกกำลังกาย ที่ต้องการเพิ่มน้ำหนัก/เพิ่มพลังงาน และเข้าใจการคำนวณสารอาหารเป็นอย่างดี

MEGA MASS XTREME 1350

Vita Xtrong

MEGA MASS XTREME 135012LB

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

MEGA MASS XTREME 1350

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

- ให้พลังงานสูงถึง 1350 kcal ต่อ serving!!
- โปรตีนแท้ สูงถึง 70+ กรัม No Amino Spiking และ มีคาร์โบไฮเดรต คุณภาพทั้งแบบย่อยไว กลาง และช้า รวมถึง 255 กรัม ต่อ Serving
- มีไขมันที่ดีช่วยลดการอักเสบ เร่งการฟื้นตัว ช่วยดูดซึมวิตามินบางชนิด และช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน
- รวมวิตามิน และแร่ธาตุ กว่า 20 ชนิด ที่ร่างกายต้องการ เพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย และเร่งการฟื้นตัว

เหมาะสำหรับ

- ต้องการเพิ่มน้ำหนักแบบ HARDCORE!! แต่เป็นคนผอมมากๆ แบบกุ้งแห้ง ไม่มีไขมันสะสม ข้อมือเล็กมากๆ และไม่มีพุงเลย (น้ำหนัก < ส่วนสูง - 105)
- ต้องการเพิ่มน้ำหนัก แต่กินเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่ขึ้น ระบบเผาผลาญดีมากๆ หรือมีกิจกรรม/กีฬา ที่ใช้พลังงานเยอะมากๆ
- นักเพาะกาย หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์สูงในการออกกำลังกาย ที่ต้องการเพิ่มน้ำหนัก/เพิ่มพลังงาน และเข้าใจการคำนวณสารอาหารเป็นอย่างดี

MEGA MASS XTREME 1350

Vita Xtrong

MEGA MASS XTREME 1350Sample

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

MEGA MASS XTREME 1350

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

- ให้พลังงานสูงถึง 1350 kcal ต่อ serving!!
- โปรตีนแท้ สูงถึง 70+ กรัม No Amino Spiking และ มีคาร์โบไฮเดรต คุณภาพทั้งแบบย่อยไว กลาง และช้า รวมถึง 255 กรัม ต่อ Serving
- มีไขมันที่ดีช่วยลดการอักเสบ เร่งการฟื้นตัว ช่วยดูดซึมวิตามินบางชนิด และช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน
- รวมวิตามิน และแร่ธาตุ กว่า 20 ชนิด ที่ร่างกายต้องการ เพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย และเร่งการฟื้นตัว

เหมาะสำหรับ

- ต้องการเพิ่มน้ำหนักแบบ HARDCORE!! แต่เป็นคนผอมมากๆ แบบกุ้งแห้ง ไม่มีไขมันสะสม ข้อมือเล็กมากๆ และไม่มีพุงเลย (น้ำหนัก < ส่วนสูง - 105)
- ต้องการเพิ่มน้ำหนัก แต่กินเท่าไหร่น้ำหนักก็ไม่ขึ้น ระบบเผาผลาญดีมากๆ หรือมีกิจกรรม/กีฬา ที่ใช้พลังงานเยอะมากๆ
- นักเพาะกาย หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์สูงในการออกกำลังกาย ที่ต้องการเพิ่มน้ำหนัก/เพิ่มพลังงาน และเข้าใจการคำนวณสารอาหารเป็นอย่างดี

LEAN MASS GAINER

Vita Xtrong

LEAN MASS GAINER6LB

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

LEAN MASS GAINER

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

- 620+ Kcal ต่อ Serving
- 65 กรัม โปรตีน ต่อ Serving
- โปรตีนแท้ๆ ปราศจาก AMINO SPIKING
- อัดแน่นด้วยสารอาหารสร้างกล้ามเนื้ออย่างมีคุณภาพ
- น้ำตาลต่ำ (น้อยกว่า 2%) - ปราศจาก Trans Fat
- อัดให้ใหญ่ ไม่ใช่อ้วน
- โปรตีนจาก Concentrate + Isolate ไม่มีการผสม Soy Protein
- ปราศจาก FILLER/ครีม/น้ำเชื่อม

เหมาะสำหรับ

- คนที่ต้องการเพิ่มน้ำหนัก และ กล้ามเนื้อ แบบไม่อ้วน เน้นเพิ่มความล่ำบึก แบบนักกีฬา
- เป็นคนผอมปานกลาง เห็น Six pack ได้ลางๆ เป็นรูปร่างแต่ไม่ชัด - คนที่เล่น Weight training อยู่ และเล่นกีฬาที่ใช้พลังงานเยอะไปด้วย หรือ นักกีฬา (เช่น บาส, ฟุตบอล, วิ่ง, ปั่นจักรยาน ฯลฯ) แต่ต้องการคงน้ำหนักไว้ หรือต้องการเพิ่มน้ำหนักตัว
- คนที่มีเวลากินน้อย ชีวิตเร่งรีบ กินอาหารไม่ครบมื้อ (ไม่ควรทานแทนมื้ออาหารตลอดเวลา เฉพาะช่วงที่จำเป็นเท่านั้น)
- กิน Mega Mass จนเริ่มพอใจในน้ำหนักแล้วระดับหนึ่ง

LEAN MASS GAINER

Vita Xtrong

LEAN MASS GAINER10LB

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

LEAN MASS GAINER

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

- 620+ Kcal ต่อ Serving
- 65 กรัม โปรตีน ต่อ Serving
- โปรตีนแท้ๆ ปราศจาก AMINO SPIKING
- อัดแน่นด้วยสารอาหารสร้างกล้ามเนื้ออย่างมีคุณภาพ
- น้ำตาลต่ำ (น้อยกว่า 2%) - ปราศจาก Trans Fat
- อัดให้ใหญ่ ไม่ใช่อ้วน
- โปรตีนจาก Concentrate + Isolate ไม่มีการผสม Soy Protein
- ปราศจาก FILLER/ครีม/น้ำเชื่อม

เหมาะสำหรับ

- คนที่ต้องการเพิ่มน้ำหนัก และ กล้ามเนื้อ แบบไม่อ้วน เน้นเพิ่มความล่ำบึก แบบนักกีฬา
- เป็นคนผอมปานกลาง เห็น Six pack ได้ลางๆ เป็นรูปร่างแต่ไม่ชัด - คนที่เล่น Weight training อยู่ และเล่นกีฬาที่ใช้พลังงานเยอะไปด้วย หรือ นักกีฬา (เช่น บาส, ฟุตบอล, วิ่ง, ปั่นจักรยาน ฯลฯ) แต่ต้องการคงน้ำหนักไว้ หรือต้องการเพิ่มน้ำหนักตัว
- คนที่มีเวลากินน้อย ชีวิตเร่งรีบ กินอาหารไม่ครบมื้อ (ไม่ควรทานแทนมื้ออาหารตลอดเวลา เฉพาะช่วงที่จำเป็นเท่านั้น)
- กิน Mega Mass จนเริ่มพอใจในน้ำหนักแล้วระดับหนึ่ง

LEAN MASS GAINER

Vita Xtrong

LEAN MASS GAINERSample

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

LEAN MASS GAINER

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

- 620+ Kcal ต่อ Serving
- 65 กรัม โปรตีน ต่อ Serving
- โปรตีนแท้ๆ ปราศจาก AMINO SPIKING
- อัดแน่นด้วยสารอาหารสร้างกล้ามเนื้ออย่างมีคุณภาพ
- น้ำตาลต่ำ (น้อยกว่า 2%) - ปราศจาก Trans Fat
- อัดให้ใหญ่ ไม่ใช่อ้วน
- โปรตีนจาก Concentrate + Isolate ไม่มีการผสม Soy Protein
- ปราศจาก FILLER/ครีม/น้ำเชื่อม

เหมาะสำหรับ

- คนที่ต้องการเพิ่มน้ำหนัก และ กล้ามเนื้อ แบบไม่อ้วน เน้นเพิ่มความล่ำบึก แบบนักกีฬา
- เป็นคนผอมปานกลาง เห็น Six pack ได้ลางๆ เป็นรูปร่างแต่ไม่ชัด - คนที่เล่น Weight training อยู่ และเล่นกีฬาที่ใช้พลังงานเยอะไปด้วย หรือ นักกีฬา (เช่น บาส, ฟุตบอล, วิ่ง, ปั่นจักรยาน ฯลฯ) แต่ต้องการคงน้ำหนักไว้ หรือต้องการเพิ่มน้ำหนักตัว
- คนที่มีเวลากินน้อย ชีวิตเร่งรีบ กินอาหารไม่ครบมื้อ (ไม่ควรทานแทนมื้ออาหารตลอดเวลา เฉพาะช่วงที่จำเป็นเท่านั้น)
- กิน Mega Mass จนเริ่มพอใจในน้ำหนักแล้วระดับหนึ่ง